being well

healthier. better. happier.

Zastrzeżenia dotyczące informacji medycznych i zdrowotnych.

Wszystkie treści zawarte w witrynie internetowej Beingwell.space, powiązanych portalach społecznościowych (Facebook, Instagram), w tym tekst pisany, filmy, zdjęcia, grafiki i inne zasoby (w tym pliki PDF oraz linki zewnętrzne), zwane są dalej Beingwell.space.

Treści zawarte na Beingwell.space służą tylko i wyłącznie do celów informacyjnych i nie mają na celu zastąpienia porady udzielonej przez lekarza, farmaceutę lub też innego licencjonowanego przedstawiciela służby zdrowia. Nie należy wykorzystywać informacji zawartych na Beingwell.space w celu diagnozy lub leczenia dolegliwości zdrowotnej lub choroby. Jeśli podejrzewasz, że masz zdrowotny problem, skontaktuj się z odpowiednim lekarzem. W sytuacji nagłego wypadku wezwij pogotowie ratunkowe lub skontaktuj się z lekarzem jak najszybciej.

Przed zastosowaniem jakichkolwiek informacji zawartych na Beingwell.space, wdrożeniem zmian stylu życia, dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia, dobrze jest porozmawiać z odpowiednim lekarzem, szczególnie jeśli cierpisz z powodu dolegliwości natury fizycznej lub psychicznej. Uzyskanie profesjonalnej porady lekarskiej jest szczególnie istotne w przypadku, gdy jesteś kobietą w ciąży lub karmiącą piersią, osobą niepełnoletnią lub też jeśli cierpisz na choroby przewlekłe (na przykład cukrzycę, nowotwór, choroby układu krążenia) oraz inne schorzenia.

Poleganie na informacjach zawartych na Beingwell.space odbywa się na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Beingwell.space nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieprawidłowości lub nieścisłości w zakresie udostępnionych poprzez Beingwell.space informacji. Żadna informacja uzyskana za pośrednictwem Beingwell.space nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku.
Beingwell.space nie ponosi odpowiedzialności za udzielone porady, diagnozę, przebieg leczenia oraz inne informacje i usługi uzyskane za pośrednictwem Beingwell.space, z wykorzystaniem dowolnego kanału komunikacji.
W żadnym wypadku Beingwell.space nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia stron trzecich lub dostawców usług.

Informacje na Beingwell.space nie zostały ocenione przez FDA (Food and Drug Administration).

Oferowane przeze mnie porady, sesje i zabiegi nie stanowią usług czy zabiegów medycznych w rozumieniu medycyny akademickiej. Celem ich jest profilaktyka, a także wspieranie organizmu w powrocie do zdrowia. Każdy Klient dobrowolnie podaje informacje odnośnie swojego stanu zdrowia oraz odpowiada za zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym.

Zioła, olejki eteryczne oraz inne suplementy diety zalecone przeze mnie dla odnowy zdrowia, a także wsparcia organizmu nie są lekami oraz nie zastępują środków zaleconych przez lekarza. Leczenie zaordynowane przez lekarza nie powinno być zmieniane ani nawet korygowane bez wyraźnej zgody lekarza. Podjęcie się samoleczenia lub też brak konsultacji medycznej odbywa się na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

Nie ponoszę odpowiedzialności za udzielone informacje, będące własną interpretacją teoretyczną lub oparte głównie o osobiste przekonania.